ImageNameSKUCategoriesDatasheet
MAUFSM012LT-Parallel-2.png
12F Singlemode External L/Tube Gel PE/Nylon, , Datasheet (PDF)
MAUFSM024LT-Parallel-2.png
24F Singlemode External L/Tube Gel PE/Nylon, , Datasheet (PDF)
MAUFSM048LT-Parallel-2.png
48F Singlemode External L/Tube Gel PE/Nylon, , Datasheet (PDF)
MAUFSM072LT-Parallel-2.png
72F Singlemode External L/Tube Gel PE/Nylon, , Datasheet (PDF)
MAUFOM4012LT-Parallel-2.png
12F OM4 External L/Tube Gel PE/Nylon, , Datasheet (PDF)
MAUFSM012LTGRP-Parallel-2.png
12F Singlemode External Armoured L/Tube Gel PE/Nylon, , Datasheet (PDF)
MAUFSM024LTGRP-Parallel-2.png
24F Singlemode External Armoured L/Tube Gel PE/Nylon, , Datasheet (PDF)
8 Core MM3 Multimode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero Halogen
8 Core MM3 Multimode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero HalogenBEL14103084CLT-01Datasheet (PDF)
12 Core MM3 Multimode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero Halogen
12 Core MM3 Multimode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero HalogenBEL14103124CLT-01Datasheet (PDF)
8 Core SM Singlemode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero Halogen
8 Core SM Singlemode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero HalogenBEL14108084CLT-01Datasheet (PDF)
12 Core SM Singlemode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero Halogen
12 Core SM Singlemode Fibre Gel Filled Steel Wire Armoured (SWA) Low Smoke Zero HalogenBEL14108124CLT-01Datasheet (PDF)